บริษัท ไฟฉาย ซันไลท์ จำกัด คือ บริษัทผู้ผลิต และตัวแทนนำเข้า สินค้า ไฟฉายกระบอก ไฟฉายติดผนัง โคม สปอร์ตไลท์ หัวไฟคาดหน้าผาก ไฟฉาย แอล. อี. ดี. หลอดไฟ แบตเตอรี่น้ำ แบตเตอรี่แห้ง เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ หัวไฟคาดหน้าผากชุดใช้แบตเตอรี่แห้งแบบชาร์ตได้พร้อมเครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ รวมถึงไฟฉายสำหรับใช้ในการแค้มปิ้ง การจับสัตว์ การเกษตร การประมง การกรีดยาง หรือไฟฉายฉุกเฉินสำหรับติดตามอาคาร สำนักงานรวมทั้งโรงแรมห้องพักต่างๆ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่เป็นส่วนประกอบ และเกี่ยวเนื่องกับสินค้าดังกล่าวข้างต้นด้วย