ทุ่นกระพริบ LED

  • ทุ่นกระพริบลอยน้ำ หลอด LED ใช้ลอยแห อวน เวลาจับปลา โดยไฟจะกระพริบติดอัตโนมัติในเวลากลางคืน และจะดับ
  • อัตโนมัติในเวลากลางวัน และสามารถใช้งานอเนกประสงค์อื่นๆ
  • หลอด LED ใช้งานได้นาน ประหยัดพลังงาน
  • สี: ขาว , แดง , ฟ้า , เขียว , ขาว-แดง, ฟ้า-ขาว , ฟ้า-แดง , ฟ้า-เขียว