3K BATTERY 12N14

  • แบตเตอรี่เป็นเบต น้ำ
  • ขนาด 12V 14AH
  • ใช้งานเอนกประสงค์ ใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับส่องทาง, จับสัตว์ หรือ ทำเป็นรั้วไฟฟ้าล้อมคอกกั้นสัตว์เลี้ยง เป็นต้น