3K BATTERY 12N11

  • แบตเตอรี่เป็นเบต น้ำ
  • ขนาด 12V 11AH
  • สามารถใช้เป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ไซด์ และ ใช้งานเอนกประสงค์ ใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับส่องทาง, จับสัตว์ หรือ ทำเป็น รั้วไฟฟ้าล้อมคอกกั้นสัตว์เลี้ยง เป็นต้น