C612 เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่เอนกประสงค์

  • เครื่องชาร์ทแบตเตอรี่แห้ง และแบตเตอรี่เติมน้ำกรด 6 V. และ 12 V. ขนาดไม่เกิน 12 A.
  • สามารถปรับแรงดัน และกระแสไฟ (โวลท์ และแอมป์) ตามแบตฯ ที่ต้องการชาร์ทได้
  • มีไฟกระพริบเตือนเมื่อชาร์ทไฟเต็ม
  • มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ เมื่อต่อไฟสลับขั้ว หรือขั้วไฟสัมผัสกัน